wago
Asix4WAGO
to unikatowy pakiet programowy ułatwiający i zmniejszający do niezbędnego minimum nakład pracy związany z przygotowaniem aplikacji klasy BMS (ang. Building Management Systems). Dzięki automatyzacji większości czynności skraca się wielokrotnie czas potrzebny na zaprojektowanie i uruchomienie aplikacji oraz redukuje się znacząco możliwość popełnienia błędów. Dzięki wykorzystaniu wzorców dopracowanych i sprawdzonych w wielu projektach, Asix4WAGO wyznacza standardy w automatyce budynkowej i jest niezwykle przydatny zarówno dla projektantów rozpoczynających swoją przygodę z systemami BMS jak i dla tych zaawansowanych, ceniących sobie łatwość i szybkość przygotowywania aplikacji.

Asix4WAGO powstał dzięki bliskiej współpracy z liderem rynku automatyki budynkowej firmą WAGO ELWAG. Zawiera z jednej strony opracowaną przez WAGO ELWAG dedykowaną dla sterowników WAGO bibliotekę gotowych bloków programowych do obsługi urządzeń najczęściej wykorzystywanych w automatyce budynkowej, a z drugiej strony Kreator aplikacji SCADA dla WAGO w systemie Asix.Evo.

Biblioteka WAGO zawiera bloki programowe do obsługi takich grup urządzeń jak:

  • HVAC – wzorce elementów central wentylacyjnych,
  • Klimat – wzorce regulatorów sterujących klimatyzacją,
  • Oświetlenie – wzorce monitorujące i sterujące oświetleniem,
  • Żaluzje – wzorce elementów sterujących żaluzjami,
  • Scheduler – wzorce bloków harmonogramów czasowych,

obejmujących wymienniki ciepła, nagrzewnice, chłodnice, wentylatory, klapy, pompy, filtry, lampy, pomiary itp.

Dzięki wbudowanym mechanizmom programu narzędziowego CoDeSys, służącego do programowania sterowników WAGO, możliwy jest eksport informacji o danych programu aplikacyjnego sterownika do zewnętrznych plików (*.SYM, *.EXP). Firma ASKOM rozbudowała system Asix o narzędzie programowe, które umożliwia import tak przygotowanych informacji do systemu Asix oraz na ich podstawie automatyczną generację bazy zmiennych. Po wykonaniu kilku prostych czynności środowisko Asix dysponuje pełnymi strukturami zmiennych odpowiadającymi urządzeniom sterowanym z poziomu sterownika WAGO. Zawierają one nazwy zmiennych, ich typy, opis oraz atrybuty gotowe do użycia w parametryzacji obiektów wizualizacji. Stanowi to ogromne ułatwienie w stosunku do żmudnego konstruowania bazy „na piechotę”, poprzez odręczne wpisywanie typów danych i innych atrybutów zmiennych a także wszelkie zmiany wprowadzone w bazie zmiennych w środowisku programistycznym CoDeSys są tą samą droga przekazywane do programu wizualizacyjnego, więc baza zmiennych jest zawsze spójna i aktualna.

W systemie Asix dostarczone zostały wzorce obiektów wizualizacyjnych skojarzone z blokami programowymi sterownika WAGO dla automatyki budynkowej (blok programowy w sterowniku zbiera dane i realizuje algorytmy sterowania, a powiązany z nim obiekt graficzny systemu Asix prezentuje w czytelny sposób wszystkie informacje operatorowi i umożliwia sterowanie nadrzędne). Parametryzacja obiektów Asix wymagana ze strony projektanta została maksymalnie uproszczona: sprowadza się do wyboru obiektu i jednym kliknięciem zadeklarowania z rozwijanego drzewa całej grupy zmiennych prostych niezbędnych do sparametryzowania obiektu. W niebyt odchodzi tradycyjne, żmudne przypisywanie pojedynczych zmiennych do różnych pól obiektu.

Tworzenie całej aplikacji BMS automatyzuje obecny w pakiecie Kreator aplikacji SCADA dla WAGO. Krok po kroku definiuje się w nim potrzebne do działania aplikacji elementy, takie jak język operatora, nazwy stacji operatorskich i terminali webowych (jeśli są przewidziane) oraz parametry archiwizacji zmiennych. Automatycznie tworzony jest szkielet aplikacji zawierający diagram menu, diagramy instalacji, tabele alarmów aktywnych i historycznych oraz system trendów. Komunikacja ze sterownikami odbywa się za pomocą drivera WAGO, opartego na zmiennych sieciowych „Network Variables”. Kreator pozwala w łatwy sposób zdefiniować kanały komunikacyjne do sterowników – wystarczy podać adres IP sterowników oraz numery portów IP. Przy jego pomocy inicjowany jest też system alarmów oparty na strategii alarmów WAGO. Każdy blok funkcyjny w bibliotece zawiera zmienną dwustanową informującą o wystąpieniu alarmu oraz zmienną liczbową opisującą rodzaj zdarzenia, które jest aktualnie zgłaszane. Zmienne te służą do wykrywania stanów alarmowych. Kreator automatycznie konfiguruje strategię wykrywania alarmów oraz definiuje parametry wszystkich alarmów. W tekście opisującym każdy wykryty alarm znajdzie się informacja o miejscu i rodzaju zdarzenia. W efekcie otrzymujemy gotowy do działania system alarmów.

Niezwykle przydatną funkcjonalnością Asix4WAGO jest możliwość tworzenia harmonogramów tj. schematów załączania i wyłączania urządzeń, czy zmiany ich parametrów pracy, w różnych horyzontach czasowych. Możliwe są programy oparte o cykl tygodniowy, z uwzględnieniem świąt czy dowolnie definiowanych okresów.