Banner Shadow

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

WDROŻENIA

INTEGRA BMS

INTEGRA BMS to firma, która powstała, aby zaspokoić potrzeby Inwestorów w zakresie doradztwa, projektowania i realizacji obejmujących nowoczesne technologie budynkowe. Znajomość branży oraz doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów automatyki budynkowej pozwalają tworzyć optymalne rozwiązania, które wiążą podstawowe zalety funkcjonalne i ekonomiczne ich stosowania. Wieloletnie doświadczenie pracowników naszej firmy gwarantuje w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę. Jesteśmy kompetentnym i wiarygodnym partnerem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby satysfakcja wynikała z dobrych relacji opartych na dialogu i zaufaniu.

KOMPETENCJE

Pracownicy firmy Integra BMS posiadają liczne certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę.

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań Schneider Electric SmartStruxture Solution
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań WAGO oraz Asix4Wago
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań opartych o architekturę systemu Niagara
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązania XBMS firmy Quantum Controls
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązania Galileo firmy IQ Controls
 • Projektowanie i uruchamianie systemów sterowania oświetleniem w standardzie DALI
 • Projektowanie i uruchamianie systemu sterowania KNX/EIB
 • Projektowanie systemów automatyki pokoju hotelowego – comfort room
 • Projektowanie i uruchamianie systemów i sieci z komunikacja Bacnet, Modbus, LON, M-Bus, SNMP itp.
 • Projektowanie i uruchamianie systemów i sieci opartych o komunikację bezprzewodową w standardzie LoraWan, Z-Wave, EnOcean,

FUNKCJE

Inteligentny budynek posiada zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

 

SYSTEMY ELEKTRYCZNE
Oświetlenie
Oświetlenie pomieszczeń użytkowych
Oświetlenie komunikacji
Oświetlenie pomieszczeń sanitarntych
Oświtlenie pomieszczeń technicznych
Oświetlenie reklam
Oświetlenie elewacjii
Oświetlenie drogowe
Oświetlenie awaryjne
Napędy
Rolety wewnętrzne
Rolety zewnętrzne
Bramy
Szlabany
Schody ruchome
Drzwi ruchome
Dźwigi osobowe
Dźwigi towarowe
Aparaty elektryczne
Ograniczniki przepięć
Przekaźniki kontroli faz
Wyłączniki nadprądowe
Wyłączniki różnicowo prądowe
Główne wyłączniki prądu
Zasilanie
Monitoring jakości energii elektrycznej
Monitoring zużycia energii elektrycznej
Monitoring stanu transformatora
Monitoring stanu układów SZR
Monitoring stanu beterii UPS
Monitorowanie agregatów prądotwórczych
Monitorowanie siłowni fotowoltaicznych
Monitorowanie baterii centralnej
Monitorowanie obecności w pomieszczeniu
Ogrzewanie elektryczne
Podjazdów
Rynien
SYSTEMY SANITARNE
Wentylacja mechaniczna
Centrale wentylacyjne
Nawilżacz powietrza
Agregat wody lodowej
Wentylator dachowy
Przewietrzanie
Chłodzenie
Klimatyzator split
Układ VRF
Agregat wody lodowej
Klimatyzacja precyzyjna
Klimakonwektory
Ogrzewanie
Węzeł ciepła
Nagrzewnice
Podłogowe
Grzejniki
Kurtyny powietrzne
Klimakonwektory
Monitoring
Jakości powietrza
Temperatury i wilgotności
Liczniki
Wody
Gazu
Ciepła
Chłodu
Odnawialne źródła energii
Monitorowanie siłowni solarnych
Monitorowanie pomp ciepła
Instalacje wod-kan
Monitorowanie pompowni ścieków
Monitorowanie hydroforni
Zbiornik retencyjny
Technologia wody basenowej
Monitoring instalacji hydrantowej
Nadzór nad pracą okapów i systemu gaszenia ansul
Pompownie ścieków sanitarnych i neutralizator
Separator tłuszczów
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
Systemy Zabezpieczeń
System Sygnalizacji Włamania i Napadu
System Kontroli Dostępu
System telewizji dozorowej CCTV
Pomiar temperatury i wilgotności
Monitoring zalania
System P.Poż
Dźwiękowy system ostrzegawczy
Monitoring techniczny zbiornika P.POŻ
System Oddymiania
System detekcji gazu CO, LPG i inne
Instalacja przyzywowa
Instalacja interkomowa
System gaszenia
SYSTEMY IT
Systemy Informatyczne
Monitoring urządzeń aktywnych
Monitoring central telefonicznych
Integracja z systemem hotelowym

 

ZALETY

Podstawowym celem systemu automatyki i BMS jest zapewnienie automatycznego sterowania i/lub monitorowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i teletechnicznych. System automatyki i BMS będzie zapewniać utrzymanie wymaganych parametrów pracy instalacji, optymalizację zużycia energii oraz kosztów eksploatacji poszczególnych instalacji. Korzyści jakie przynosi BMS:

 

 1. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu oraz zimnej i ciepłej wody nawet
  o 25-30% dzięki zastosowaniu optymalnego sterowania i dystrybucji tych mediów oraz możliwości korzystania z pełnej informacji z całego systemu.
 2. Możliwość wytworzenia optymalnych i w pełni komfortowych warunków pracy dla wszystkich użytkowników i klientów.
 3. Możliwość opracowania skutecznych i nowoczesnych procedur alarmowych i ewakuacyjnych w przypadku sytuacji awaryjnych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi dzięki pełnej i aktualnej informacji o stanie obiektu.
 4. Maksymalne uproszczenie i usprawnienie systemu zarządzania i monitoringu obiektu, kompleksowa organizacja raportowania i archiwizacji danych dotyczących funkcjonowania całego obiektu, możliwość przesyłania danych i raportów do innych baz danych i systemów informatycznych.
 5. Możliwość łączenia wielu oddalonych oddziałów i budynków w ramach jednej sieci rozległej WAN oraz możliwość zdalnego monitoringu (zarządzania) systemem poprzez łącza telekomunikacyjne.
 6. Elastyczny i wielopoziomowy dostęp do systemu sterowania zabezpieczany hasłami
  (np. operator, programista, administrator systemu, serwis itp.)
 7. Dowolność i elastyczność w tworzeniu logicznie oddzielonych podsystemów, odrębnie zarządzanych przez innego użytkownika lub podnajemcę części obiektu.
 8. Łatwość rozbudowy systemu bez konieczności wyłączania istniejących i działających urządzeń.

WSPÓŁPRACA

Firma Integra BMS w zakresie projektowania i wdrażani systemów zarządzania współracuje z:

 • Architektami
 • Generalnymi Wykonawcami
 • Inwestorami
 • Branżowymi Firmami Projektowymi
 • Branżowymi Firmami Wykowczymi

Integra BMS to

 • 100% Automatyków
 • Kilkadziesiąt wykonanych projektów i wdrożeń systemów BMS różnej skali
 • Dedykowane oprogramowanie

Projekty Instalacji Automatyki i BMS

 • Wyczerpujące, rzetelne, szczegółowe
 • Skoordynowane międzybranżowo
 • Zgodne z najnowszymi trendami

Schematy warsztatowe i dobór AKPiA

 • Schematy warsztatowe szaf z serwerami automatyki do BMS
 • Schematy warsztatowe automatyki central wentylacyjnych, węzłów ciepła, chłodu itp.
 • Dobór Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki

DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ