schneider_electric-svg_

Wprowadzenie

Serwer SmartStruxure jest rdzeniem systemu i wykonuje główne funkcje, takie jak sterowanie logiczne, rejestracja trendów i nadzór nad alarmami. Serwer Enterprise jest serwerem systemu StruxureWare Building Operation pracującym jako aplikacją systemu Windows®, która zbiera dane ogólnosystemowe w celu ich prezentacji i archiwizacji. Serwer Enterprise umożliwia administrację całego systemu SmartStruxure – inteligentnego systemu zarządzania budynkiem firmy Schneider Electric – z jednego miejsca za pomocą Stacji Roboczej lub Webstation.

Właściwości

Najważniejszym elementem architektury SmartStruxure jest Serwer Enterprise. Jest to centralny punkt, z którego użytkownicy mogą konfigurować, sterować i monitorować cały system.

Pełna obsługa sieci

Serwer Enterprise może uruchamiać różne programy sterujące przy użyciu różnych protokołów. Może zarządzać alarmami, użytkownikami, harmonogramami i rejestrami. Dane z Serwera Enterprise mogą być dostarczane bezpośrednio do operatora lub do innych urządzeń i serwerów z poziomu obiektu lub poziomu nadrzędnego.

Widok na cały system

Cały system, łącznie ze wszystkimi Serwerami Automatyki i powiązanymi z nimi urządzeniami, może być udostępniany i konfi gurowany poprzez Serwer Enterprise. Takie rozwiązanie umożliwia wprowadzanie zmian parametrów w systemie w sposób globalny oraz ułatwia analizę danych. Serwer Enterprise zbiera zdarzenia i alarmy ze wszystkich powiązanych Serwerów Automatyki. Serwer Enterprise może zbierać również rejestracje trendów przy wykorzystaniu rozszerzonych rejestrów trendów.

Tekstowe i grafi czne narzędzia programistyczne

Unikalną cechą w branży są dwie opcje programowania Script i Function Block. Ta elastyczność sprawia, że dla określonej aplikacji można wybrać najlepszą metodę programowania.

Scentralizowane zarządzanie alarmami i danymi

Alarmy z wielu urządzeń obiektowych, w tym z Serwerów Automatyki, są zbierane przez Serwer Enterprise w celu scentralizowanej obsługi rejestracji, wyświetlania i zarządzania systemem. Użytkownicy mogą także wyświetlać rejestracje zdarzeń i trendów z wielu serwerów. Serwer Enterprise przechowuje bazę danych historycznych oraz bazę z konfi guracją systemu. Te bazy danych zawierają aktualne informacje, w tym informacje o trendach, alarmach, aktywności użytkowników oraz właściwości poszczególnych obiektów.

Wgląd w działania wykonywane w systemie

Rozwiązanie SmartStruxure umożliwia rejestrację nie tylko działań podstawowych. W SmartStruxure każde działanie jest rejestrowane ze znacznikiem czasu, użytkownikiem, który wykonał czynność oraz wartościami, które zostały zmienione.

Interfejs: Stacja Robocza/Webstation

Obsługa z poziomu każdego klienta jest identyczna niezależnie od rodzaju serwera SmartStruxure, do którego użytkownik jest zalogowany. Użytkownik może logować się bezpośrednio do Serwera Enterprise w celu konfi guracji, uruchamiania, sterowania oraz monitorowania Serwera Automatyki oraz podłączonych do niego modułów We/Wy i urządzeń obiektowych. Dodatkowe informacje zawarte są w kartach katalogowych Stacji Roboczej i Webstation

Obsługa otwartych protokołów budynkowych

Jednym z podstawowych założeń SmartStruxure jest obsługa standardów otwartych. Serwer Enterprise komunikuje się bezpośrednio z trzema najbardziej powszechnymi standardami dla budynków: BACnet, LonWorks i Modbus.

Obsługa bezpośrednia BACnet

Serwer Enterprise komunikuje się bezpośrednio z sieciami BACnet/IP. Zgodność z normą ASHRAE 135-2004 oznacza, że Serwer Enterprise spełnia wymagania profilu Sterownika Budynku BACnet (B-BC), najbardziej zaawansowanego profilu urządzeń BACnet, a także wymagania dla Stacji Operatorskiej BACnet (B-OWS). Funkcja ta zapewnia dostęp do pełnej gamy urządzeń BACnet firmy Schneider Electric oraz innych dostawców. Aktualna lista wersji oprogramowania znajduję się w katalogu produktów BTL na stronie http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=20 Serwer Enterprise może służyć również jako Urządzenie Zarządzania Transmisją BACnet (BBMD), ułatwiające pracę systemów BACnet w wielu sieciach IP.

Obsługa bezpośrednia LonWorks (AS)

Serwer Enterprise ma możliwość bezpośredniej obsługi LonWorks i współpracuje z wieloma adapterami LonTalk w celu komunikowania się z sieciami TP/FT-10 LonWorks. Zintegrowana funkcja obsługi LonWorks umożliwia dostęp do urządzeń LonWorks firmy Schneider Electric i urządzeń innych producentów. Sieci LonWorks mogą być instalowane, bindowane i konfigurowane z oprogramowania Serwera Enterprise za pomocą wbudowanego narzędzia konfiguracji siecią LonWorks. Nie są wymagane żadne narzędzia innych producentów. Dla ułatwienia obsługi urządzenie obsługuje wtyczki LNS plug-in. Umożliwia on sprawniejszą konfigurację i aktualizację urządzeń LonWorks firmy Schneider Electric i innych producentów. Korzystanie z wtyczek LNS plug-in podlega określonym ograniczeniom.

Bezpośrednia obsługa Modbus

Serwer Enterprise bezpośrednio integruje sieci Modbus RS-485 typu master i slave oraz urządzenia Modus TCP typu klient i serwer. Umożliwia to pełny dostęp do gamy produktów Schneider Electric, które komunikują się za pomocą protokołu Modus, takich jak liczniki energii, UPS, wyłączniki automatyczne i sterowniki oświetlenia.

Obsługa usług sieciowych

Serwer Enterprise wspiera obsługę typowych usług sieciowych, bazujących na otwartych standardach, takich jak SOAP i REST w celu zbierania danych do systemu StruxureWare Building Operation. Za pomocą sieci Web można wykorzystać przychodzące dane (np. prognozę pogody, cenę energii) do określania trybów pracy, harmonogramów lub programowania instalacji.

Obsługa usług sieciowych EcoStruxure

Usługi sieciowe EcoStruxure – standardowe usługi sieciowe Schneider Electric, są bezpośrednio obsługiwane przez Serwery Enterprise. Usługi sieciowe EcoStruxure oferują dodatkowe funkcje pomiędzy zgodnymi systemami zarówno Schneider Electric jak i autoryzowanymi systemami innych firm, łącznie z przeglądaniem katalogu systemowego, odczytem/zapisem bieżących wartości, przyjmowaniem i potwierdzaniem alarmów i rejestrowaniem danych. Usługi sieciowe EcoStruxure są bezpieczne. Do logowania w systemie wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła.

Przyjazny, bezpieczny system informatyczny

Serwer Enterprise komunikuje się za pomocą standardów sieciowych, takich jak DHCP oraz HTTP i HTTPS (patrz pasek z boku). Zapewnia to łatwą instalację, proste zarządzanie i bezpieczne transakcje.

Obsługiwane protokoły

• Adresowanie IP

• Komunikacja TCP

• DHCP/DNS dla szybkiego tworzenia i wyszukiwania adresów

• HTTP i HTTPS – dostęp internetowy poprzez zapory, umożliwiający zdalne monitorowanie i sterowanie

• NTP (Network Time Protocol) do synchronizacji czasu w całym systemie

• SMTP umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail