logo_qc

Producentem systemu XBMS jest spółka Quantum Controls. Firma jest liderem w produkcji oprogramowania do integracji oraz monitoringu urządzeń automatyki, wspierających otwarte standardy komunikacji. Swoją pozycję spółka zawdzięcza stworzeniu oraz stałemu rozwojowi technologii eQuest, przeznaczonej do budowania internetowego oprogramowania BMS oraz SMS w architekturze klient-serwer.

Produkty powstające na bazie tej technologii to rodzina serwerów XBMS, przeznaczona do realizacji centralnego systemu nadzoru w budynkach różnej wielkości. To kompleksowe i otwarte rozwiązanie, ułatwiające projektowanie systemów monitoringu o różnym przeznaczeniu za pomocą jednej, spójnej technologii informatycznej. Odpowiednio sprofilowane oprogramowanie w serwerach, umożliwia realizację systemów nadzoru BMS, monitoringu systemów bezpieczeństwa SMS a także automatyzację sal konferencyjnych. Serwery XBMS to także narzędzia do realizacji centralnego systemu nadzoru o charakterze rozproszonym, obejmujących monitoringiem obiekty zlokalizowane na terenie całego kraju.

Systemy nadzoru, zrealizowane z udziałem rodziny serwerów XBMS, pozwalają skutecznie zarządzać infrastrukturą budynków przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału jaki dostarcza Internet oraz urządzenia mobilne. Powszechny dostęp do sieci pozwala na swobodne korzystanie z usług serwerów. Można prowadzić nadzór zdalny, kontrolując i otrzymując powiadomienia za pomocą takich urządzeń jak smartfony czy tablety. Jest to możliwe z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Technologia eQuest wyposażyła serwery w szczególne mechanizmy ochrony. Każdy z nich posiada wbudowany firewall oraz pełny system obsługi uprawnień. Protokoły korzystają z szyfrowania, analogicznie jak ma to miejsce w internetowych systemach bankowych.


Co wyróżnia produkty XBMS

Internet

Serwery od podstaw zaprojektowane do pracy w środowisku Internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Pozwalają w pełni wykorzystać potencjał jaki dostarcza globalna sieć oraz urządzenia mobilne.

Integracja

Łączenie sieci oraz urządzeń nigdy przedtem nie było tak proste. Obsługa szerokiej gamy otwartych protokołów komunikacyjnych oraz elastyczna topologia ułatwia projektowanie systemów w nowych obiektach oraz integrację infrastruktury w budynkach już istniejących.

Otwartość

Dostępność środowisk programistycznych języków iBASIC oraz eXML, umożliwiają dowolne przetwarzanie danych, obsługę logiki zdarzeń oraz programowanie złożonych funkcji monitoringu. Dodatkowo, dostęp do środowiska SDK pozwala programistom tworzyć własne drajwery komunikacyjne oraz aplikacje specjalizowane.

Redundancja

Serwery mogą pracować w klastrze, zapewniającym płynną redundancję oprogramowania.

Skalowalność

Rodzina serwerów XBMS ułatwia projektowanie systemów monitoringu o różnej skali oraz przeznaczeniu za pomocą jednej, spójnej technologii informatycznej. Serwery XBMS to także narzędzia do realizacji centralnego systemu nadzoru o charakterze rozproszonym, integrującym monitoring sieci obiektów.

Niezależność

Projektanci mają pełną swobodę wyboru urządzeń oraz systemów pochodzących od różnych dostawców. W ten sposób system nadzoru staje się całkowicie niezależny od zastosowanych rozwiązań.